Rehtori, 2019

Rehtori, 2019

  • Vastauksia 298 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 417 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia297 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 51 s)
Sitoutuneisuus muutokseen294 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 40 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen295 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 27 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa294 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 14 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö289 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 34 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
235
340
484
520
614
70
80
98
1023
1154
1212