Apulaisrehtori, 2021

Apulaisrehtori, 2021

  • Vastauksia 12 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2021 - 31.12.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 146 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia12 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 9 s)
Sitoutuneisuus muutokseen12 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 44 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen11 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 28 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa12 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö10 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 13 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
20
32
41
50
60
70
80
90
101
118
120