Principal, 2022

Principal, 2022

  • Vastauksia 29 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2022 - 31.12.2022 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 51 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia29 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 33 s)
Sitoutuneisuus muutokseen29 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 28 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen29 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 16 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa29 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 58 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö29 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 38 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
20
30
411
51
60
70
80
90
100
1114
123