Koulun johtaja, 2018

Koulun johtaja, 2018

  • Vastauksia 80 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 474 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia80 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 50 s)
Sitoutuneisuus muutokseen80 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 38 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen80 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 14 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa79 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 2 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö78 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 17 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
224
338
43
52
63
70
82
94
102
110
120