Rehtori, 2021

Rehtori, 2021

  • Vastauksia 117 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2021 - 31.12.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 146 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia117 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 53 s)
Sitoutuneisuus muutokseen115 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 48 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen115 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 22 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa113 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 58 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö109 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 53 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
25
324
412
51
60
70
80
96
104
1157
120