Rehtori, 2017

Rehtori, 2017

  • Vastauksia 480 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 665 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia479 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 51 s)
Sitoutuneisuus muutokseen473 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 21 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen473 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 29 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa470 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 59 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö465 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 30 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
141
285
3191
434
57
60
70
86
918
1052
1146
120