Rehtori, 2020

Rehtori, 2020

  • Vastauksia 75 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 106 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia75 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 53 s)
Sitoutuneisuus muutokseen73 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 27 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen71 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 20 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa71 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 28 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö71 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 36 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
219
317
45
51
62
70
80
95
109
116
122