Apulaisrehtori, 2019

Apulaisrehtori, 2019

  • Vastauksia 67 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 417 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia67 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 31 s)
Sitoutuneisuus muutokseen65 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 32 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen62 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 9 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa62 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 0 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö60 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 18 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
25
38
418
55
61
70
80
94
105
1110
127