Koulun johtaja, 1.1.2020-27.1.2021

Koulun johtaja, 1.1.2020-27.1.2021

  • Vastauksia 12 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 27.1.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 109 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia12 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 21 s)
Sitoutuneisuus muutokseen11 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 20 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen11 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 17 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa11 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 31 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö11 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2020
0
22
33
40
50
60
70
80
91
103
111
120
1
2021
2