Apulaisrehtori, 2020

Apulaisrehtori, 2020

  • Vastauksia 17 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (28.10.2019 - 28.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 196 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia17 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 48 s)
Sitoutuneisuus muutokseen17 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 22 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen17 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 12 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa17 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 16 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö17 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 52 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
26
35
43
50
60
70
80
90
100
110
120