Rehtori, 2020

Rehtori, 2020

  • Vastauksia 66 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (28.10.2019 - 28.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 196 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia66 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 2 s)
Sitoutuneisuus muutokseen64 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 29 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen62 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 20 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa62 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 30 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö62 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 38 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
219
317
45
51
62
70
80
95
108
110
120