Koulun johtaja, 2020

Koulun johtaja, 2020

  • Vastauksia 10 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (4.12.2019 - 4.12.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 117 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia10 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 19 s)
Sitoutuneisuus muutokseen9 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 20 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen9 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa9 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 31 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö9 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 25 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
22
33
40
50
60
70
80
91
103
111
120