Rehtori, 2021

Rehtori, 2021

  • Vastauksia 56 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (18.10.2020 - 18.10.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 93 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia56 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 40 s)
Sitoutuneisuus muutokseen56 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 34 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen55 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 14 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa53 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 58 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö52 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
25
324
412
51
60
70
80
96
100
110
120