Rehtori, 2020

Rehtori, 2020

  • Vastauksia 51 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (29.5.2019 - 29.5.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 227 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia51 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 53 s)
Sitoutuneisuus muutokseen50 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 25 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen49 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 20 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa49 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 30 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö49 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 39 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
219
317
45
51
60
70
80
90
100
110
120