Apulaisrehtori, 2020

Apulaisrehtori, 2020

  • Vastauksia 18 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (4.12.2019 - 4.12.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 117 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia18 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 48 s)
Sitoutuneisuus muutokseen18 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 30 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen18 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 14 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa18 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 17 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö18 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 51 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
26
35
43
50
60
70
80
90
100
111
120