Vastausten jakauma
Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017
10.01.50.01.3
215.036.949.265.3
365.052.344.326.7
415.01.51.60.0

Vastausvaihtoehdot

  1. Olemme alussa: Sitoutuminen digitalisaatioon on kouluyhteisössä aika vähäistä, vaikka asiasta on puhuttu ja jonkin verran on jo ehkä informoitu huoltajia. (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Asia on vireillä: Sitoutuminen digitalisaatioon kouluyhteisössä on orastavaa ja kasvavaa. Olisi mahdollista vielä vahvemmin osallistaa opettajat, henkilöstö, oppilaat, huoltajat ja ympäröivä yhteisö syvällisen muutoksen edistämiseen. (lukuarvo tasojen laskemisessa: -0.7)
  3. Olemme kehittyneet: Koko kouluyhteisö on hyvin sitoutunut digitalisaatioon. Oppilaat, huoltajat ja ympäröivä yhteisö ovat siitä tietoisia ja osallistettuja ja alkavat vaikuttaa syvällisen muutoksen edistämiseksi. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.7)
  4. Olemme tavoitteessa: Koko kouluyhteisö on erittäin sitoutunut digitalisaatioon. Oppilaat, huoltajat ja ympäröivä yhteisö ovat siitä tietoisia ja osallistettuja ja vaikuttavat syvällisen muutoksen edistämiseksi kouluyhteisössä. (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)