Koulun johtaja, 1.1.2020-23.9.2021

« Takaisin

Osaamisen kehittäminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaamisen kehittäminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Koulun johtajaYleissivistävä
Opettajat kehittävät uusia digitalisaatiota tukevia käytänteitä.
94 %
90 %
Hyvät käytänteet esitellään työyhteisölle säännöllisesti ja työyhteisöä rohkaistaan kokeiluun.
88 %
79 %
Hyvät käytänteet leviävät useiden opettajien hyödyntämiksi työmalleiksi esimerkiksi koko luokka-asteen tai aineryhmän sisällä.
81 %
94 %
Hyviä käytänteitä kehitetään suunnitelmallisesti ja ne vakiinnutetaan koko työyhteisön yhteiseksi toimintamalliksi.
69 %
68 %
Hyvien käytänteiden hyödyntäminen koskee koko oppivaa yhteisöä ja kokeiluista osataan iloita niiden epäonnistuessakin.
81 %
77 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
75 %
87 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
94 %
96 %
Hallitsen tarvitsemani hallintotyön digitaaliset sovellukset ja ympäristöt.
88 %
96 %
Käytän kouluni sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä monipuolisesti tietoteknologiaa.
100 %
89 %
Hallitsen keskeiset opetuksen ja oppimisen tietoteknologiset ympäristöt ja digitaalisuutta hyödyntävät menetelmät.
94 %
80 %
Osa-alueen Osaamisen kehittäminen jakauma
Koulun johtajaYleissivistävä
Taso
0-1
00
Taso
1-2
01
Taso
2-3
8858
Taso
3-4
1341