Apulaisrehtori, 1.1.2020-23.9.2022

« Takaisin

Muutokset aiempiin vuosiin

Verrattava vastaajajoukko:   Vuosi 2023 (2 kpl) |   Vuosi 2022 (8 kpl) |   Vuosi 2021 (12 kpl) |   Vuosi 2020 (20 kpl) |   Vuosi 2019 (67 kpl) |   Vuosi 2018 (61 kpl) |   Vuosi 2017 (75 kpl)

Vinkki: riviä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen tekijän tarkemmat tiedot.

Kysymykset, joiden vastaukset ovat positiivisempia kuin vertailujoukossa.
Koululla toimii TVT:n käytön pedagogisen kehittämisen tiimi***
Katso kysymyksen jakauma: Koululla toimii TVT:n käytön pedagogisen kehittämisen tiimi
Oman vastaajajoukon keskiarvo 0.9
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo -2.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.00001 (erittäin huomattava ero)
Opettajat kehittävät uusia digitalisaatiota tukevia käytänteitä.***
Katso kysymyksen jakauma: Opettajat kehittävät uusia digitalisaatiota tukevia käytänteitä.
Oman vastaajajoukon keskiarvo 1.4
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo 1.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.0001 (erittäin huomattava ero)
Hyvät käytänteet leviävät useiden opettajien hyödyntämiksi työmalleiksi esimerkiksi koko luokka-asteen tai aineryhmän sisällä.***
Katso kysymyksen jakauma: Hyvät käytänteet leviävät useiden opettajien hyödyntämiksi työmalleiksi esimerkiksi koko luokka-asteen tai aineryhmän sisällä.
Oman vastaajajoukon keskiarvo 1.4
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo 1.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.001 (huomattava ero)
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.***
Katso kysymyksen jakauma: Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
Oman vastaajajoukon keskiarvo 1.4
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo 1.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.001 (huomattava ero)
Digitaaliset verkko- ja oppimisympäristöt ovat ajanmukaiset.*
Katso kysymyksen jakauma: Digitaaliset verkko- ja oppimisympäristöt ovat ajanmukaiset.
Oman vastaajajoukon keskiarvo 1.4
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo 1.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.1 (merkitsevä ero)
Kysymykset, joiden vastaukset ovat negatiivisempia kuin vertailujoukossa.
Koululla on kiinteä verkkoyhteys.***
Katso kysymyksen jakauma: Koululla on kiinteä verkkoyhteys.
Oman vastaajajoukon keskiarvo 0.7
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo 2.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.001 (huomattava ero)
Rohkaisen työyhteisöä avoimesti luoviin ratkaisuihin koskien myös digitalisaatiota.**
Katso kysymyksen jakauma: Rohkaisen työyhteisöä avoimesti luoviin ratkaisuihin koskien myös digitalisaatiota.
Oman vastaajajoukon keskiarvo 1.7
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo 2.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.01 (selvästi merkitsevä ero)
Koulun toimintakulttuuri mahdollistaa erilaiset laajamittaiset, useita eri opettajia ja oppiaineita koskevat opetuskokeilut.**
Katso kysymyksen jakauma: Koulun toimintakulttuuri mahdollistaa erilaiset laajamittaiset, useita eri opettajia ja oppiaineita koskevat opetuskokeilut.
Oman vastaajajoukon keskiarvo 1.7
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo 2.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.01 (selvästi merkitsevä ero)
Työnantaja on antanut opettajille henkilökohtaiseen käyttöön tietokoneet.**
Katso kysymyksen jakauma: Työnantaja on antanut opettajille henkilökohtaiseen käyttöön tietokoneet.
Oman vastaajajoukon keskiarvo 1.3
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo 2.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.01 (selvästi merkitsevä ero)
Työyhteisöllä on visio, joka sisältää seikkaperäiset tavoitteet digitaalisen oppimisen mahdollistamiseksi.**
Katso kysymyksen jakauma: Työyhteisöllä on visio, joka sisältää seikkaperäiset tavoitteet digitaalisen oppimisen mahdollistamiseksi.
Oman vastaajajoukon keskiarvo 0.6
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo 1.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.01 (selvästi merkitsevä ero)
Oppilaat voivat käyttää koulussa omia laitteitaan oppimisessa.*
Katso kysymyksen jakauma: Oppilaat voivat käyttää koulussa omia laitteitaan oppimisessa.
Oman vastaajajoukon keskiarvo 1.5
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo 2.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.1 (merkitsevä ero)
Koululla toimii tutoropettaja tai -opettajia tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön tukena muille opettajille.*
Katso kysymyksen jakauma: Koululla toimii tutoropettaja tai -opettajia tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön tukena muille opettajille.
Oman vastaajajoukon keskiarvo 1.6
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo 2.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.1 (merkitsevä ero)
Koululla on tarjolla teknistä tukea tietoteknologian käyttöön*
Katso kysymyksen jakauma: Koululla on tarjolla teknistä tukea tietoteknologian käyttöön
Oman vastaajajoukon keskiarvo 1.7
Verrattavan vastaajajoukon keskiarvo 2.0
Tilastollinen merkitsevyys p < 0.1 (merkitsevä ero)

*) Tähtien määrä ilmaisee, kuinka merkitsevä ero on kyseisen tekijän kohdalla.