Mikä on Ropeka?

Ropeka on rehtorin ja koulunjohtajan itsearviointityökalu. Sen avulla vastaaja voi arvioida koulunsa digitaalisen toimintaympäristön tilaa ja kehitystarpeita. Ropekaa on ollut kehittämässä Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus yhteistyössä rehtoreista, sivistystoimenjohdosta ja koulutuksen ICT-asiantuntijoista muodostuneen ohjausryhmän kanssa, jossa on yhteensä 10 jäsentä.

Ropekan tarkoituksena on tukea koulun kehittämistyötä ja antaa rehtoreille ja johtajille arvioitua tietoa siitä mitä kehittämistarpeita koulussa on liittyen digitaaliseen toimintaympäristöön ja sen pedagogiseen käyttöön. Toivomme, että Ropekan käyttö on hyödyllistä koulun kehittämisen näkökulmasta. Parhaan hyödyn siitä saa, kun koulussa opettajat vastaavat www.opeka.fi -kyselyyn, jolla kartoitetaan opettajien digitaalisen toimintaympäristön käyttöä ja kehittämistarpeita.

360-kuvan koulun digitilanteesta saa, kun ottaa käyttöön vielä oppilaille suunnitellun www.oppika.fi -työkalun. Sen avulla voidaan arvioida 2., 5., 8. luokkien ja lukion 1. vuoden oppilaiden digitaalista toimintaa ja osaamista suhteutettuna uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Toivomme että Ropeka, Opeka ja Oppika tukevat koulusi kehitystyötä ja antavat teille hyvää perusdataa koulunne nykytilanteesta ja edesauttavat ideoimaan innostavia ja hyödyllisiä kehittämistoimia.

Yhteistyöterveisin,
Jarmo Viteli
Tutkimusjohtaja, TRIM-tutkimuskeskus

Voit halutessasi tutustua Ropekaan etukäteen käymällä läpi Ropekan kysymykset