Lukio, 2017

Lukio, 2017

  • Vastauksia 48 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 665 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia48 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 51 s)
Sitoutuneisuus muutokseen48 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 13 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen48 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 25 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa48 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 49 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö47 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 13 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
12
26
318
42
50
60
70
80
92
107
1111
120