Rehtori, 2019

Rehtori, 2019

  • Vastauksia 72 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.3.2018 - 25.3.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 252 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia72 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 9 s)
Sitoutuneisuus muutokseen69 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 43 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen70 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 36 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa70 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 26 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö70 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
235
329
40
50
60
70
80
90
100
110
120