Apulaisrehtori, 2019

Apulaisrehtori, 2019

  • Vastauksia 38 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (24.5.2018 - 24.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 317 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia38 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 30 s)
Sitoutuneisuus muutokseen36 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 33 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen35 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 14 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa35 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 57 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö33 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 14 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
25
38
418
53
60
70
80
90
100
110
120