Rehtori, 2019

Rehtori, 2019

  • Vastauksia 145 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.4.2018 - 20.4.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 269 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia145 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 52 s)
Sitoutuneisuus muutokseen142 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 36 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen143 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 25 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa143 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 13 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö139 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
235
340
462
50
60
70
80
90
100
110
120