Apulaisrehtori, 2019

Apulaisrehtori, 2019

  • Vastauksia 57 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.11.2018 - 20.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 375 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia57 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 29 s)
Sitoutuneisuus muutokseen55 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 32 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen52 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 11 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa52 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 59 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö50 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 16 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
25
38
418
55
61
70
80
94
105
117
120