Apulaisrehtori, 2019

Apulaisrehtori, 2019

  • Vastauksia 28 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.4.2018 - 20.4.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 269 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia28 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 28 s)
Sitoutuneisuus muutokseen28 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 28 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen27 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 9 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa27 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 44 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö26 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 8 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
25
38
411
50
60
70
80
90
100
110
120