Rehtori, 2019

Rehtori, 2019

  • Vastauksia 218 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.10.2018 - 19.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 316 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia218 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 51 s)
Sitoutuneisuus muutokseen215 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 38 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen215 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 26 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa215 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 14 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö211 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
235
340
484
520
614
70
80
98
109
110
120