Apulaisrehtori, 2019

Apulaisrehtori, 2019

  • Vastauksia 41 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.8.2018 - 26.8.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 317 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia41 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 31 s)
Sitoutuneisuus muutokseen39 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 33 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen38 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 15 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa38 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 59 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö36 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 18 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
25
38
418
55
61
70
80
90
100
110
120