Koulun johtaja, 2019

Koulun johtaja, 2019

  • Vastauksia 16 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (25.3.2018 - 25.3.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 252 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia16 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 44 s)
Sitoutuneisuus muutokseen15 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 29 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen14 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 33 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa14 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 21 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö14 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 27 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
24
312
40
50
60
70
80
90
100
110
120