Rehtori, 2019

Rehtori, 2019

  • Vastauksia 206 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.9.2018 - 20.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 314 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia206 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 50 s)
Sitoutuneisuus muutokseen203 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 37 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen204 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 27 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa204 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 12 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö200 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
235
340
484
520
614
70
80
95
100
110
120