Koulun johtaja, 1.1.2017-25.3.2019

Koulun johtaja, 1.1.2017-25.3.2019

  • Vastauksia 168 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 25.3.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 1043 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia167 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 50 s)
Sitoutuneisuus muutokseen164 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 31 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen164 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 27 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa163 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 7 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö163 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 19 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2017
4
222
332
42
50
60
70
80
90
104
1110
120
1
2018
2
223
338
43
52
63
70
82
94
102
110
120
1
2019
0
24
311