Apulaisrehtori, 2019

Apulaisrehtori, 2019

  • Vastauksia 45 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.9.2018 - 20.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 314 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia45 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 32 s)
Sitoutuneisuus muutokseen43 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 33 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen42 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 15 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa42 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 59 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö40 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 21 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
25
38
418
55
61
70
80
94
100
110
120