Koulun johtaja, 2019

Koulun johtaja, 2019

  • Vastauksia 36 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.10.2018 - 19.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 316 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia36 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 43 s)
Sitoutuneisuus muutokseen35 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 29 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen34 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 23 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa34 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 7 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö34 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 12 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
24
315
49
55
62
70
81
90
100
110
120