Koulun johtaja, 2019

Koulun johtaja, 2019

  • Vastauksia 35 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.7.2018 - 19.7.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 325 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia35 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 44 s)
Sitoutuneisuus muutokseen34 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 30 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen33 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 22 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa33 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 9 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö33 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
24
315
49
55
62
70
80
90
100
110
120