Koulun johtaja, 2019

Koulun johtaja, 2019

  • Vastauksia 46 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.11.2018 - 20.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 375 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia46 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 45 s)
Sitoutuneisuus muutokseen45 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 31 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen44 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 23 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa43 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 9 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö43 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 13 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
24
315
49
55
62
70
81
90
101
119
120