Rehtori, 2019

Rehtori, 2019

  • Vastauksia 201 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.8.2018 - 26.8.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 317 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia201 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 52 s)
Sitoutuneisuus muutokseen198 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 38 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen199 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 27 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa199 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 13 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö195 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
235
340
484
520
614
70
80
90
100
110
120