Rehtori, 2019

Rehtori, 2019

  • Vastauksia 182 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (24.5.2018 - 24.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 317 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Strategia182 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 48 s)
Sitoutuneisuus muutokseen179 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 36 s)
Uuden toimintakulttuurin luominen180 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 26 s)
Osaamisen kehittäminen oppilaitoksessa180 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 14 s)
Kouluni digitaalinen toimintaympäristö176 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
18
235
340
484
515
60
70
80
90
100
110
120